AktualnościRolnicyKlienci indywidualniFirmy i instytucjeBank InternetowyKontakt

 

Historia Banku

 


Historia Banku
Władze Banku

 

    Walne Zgromadzenie Organizacyjne Kasy Stefczyka - spółdzielni z odpowiedzialnością ograniczona w Bieżuniu odbyło się 25 kwietnia 1948 roku. Uczestniczyło w nim 28 osób. Wybrano 6-osobową radę nadzorczą, której przewodniczył Ignacy Kołodziejski oraz  zarząd w składzie: Wacław Aptewicz, Julian Drządzewski i Jan Stanisławski. Statut Kasy został zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Płocku 18 listopada 1948 roku.
    W czerwcu 1950 roku na walnym Zgromadzeniu zmieniono nazwę na Gminną Kasę Spółdzielczą i rozszerzono teren działania do gminy Bieżun i Stawiszyn. W 1956 roku, po reorganizacji administracji terenowej, zmieniono nazwę na Kasa Spółdzielcza w Bieżuniu, która  swoim terenem działania objęła: Bieżuń, Lutocin, Seroki, Chrapoń, Ługi, Sławęcin i Stawiszyn. W maju 1973 roku zebranie przedstawicieli Kasy Spółdzielczej w Bieżuniu  wprowadziło zmiany w statucie  polegające na zmianie nazwy na Bank Spółdzielczy w Bieżuniu  ustalając teren działania na gminy Bieżuń i Lutocin. 
Po wejściu w życie ustawy z 24 czerwca 1994 roku o restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ, bank w Bieżuniu stał się akcjonariuszem Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. w Warszawie. Obecnie bank działa na terenie powiatów: żuromińskiego, mławskiego, rypińskiego i sierpeckiego.
    Od połowy września 2011 roku Bank Spółdzielczy w Bieżuniu jest członkiem zrzeszenia w Spółdzielczej Grupie Bankowej ( więcej o zrzeszeniu na stronie www.sgb.pl).